Juridische gegevens

Copyright en gebruiksbeperkingen

Brand on Point heeft deze website ingericht als service aan de internetgebruikers in het algemeen en haar klanten in het bijzonder.

Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Brand on Point en van derden rusten. Te denken is onder andere aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van de internetpagina's. Gehele of gedeeltelijke reproductie is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze intellectuele eigendommen.

Verder gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze website:

  • Het is niet toegestaan onderdelen van brandonpoint.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. 

  • Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar brandonpoint.nl, mits naar de hoofdpagina gelinkt wordt. MediaMarkt behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van de brandonpoint.nl website. 

  • Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.brandonpoint.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de Brand on Point website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

 

Fair use

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van de Brand on Point website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.